Nasza Kancelaria pracuje od roku 1989. Działamy na terenie całego kraju.
Jesteśmy członkami :

Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Woj.WielkopolskiegoOferujemy Państwu usługi w zakresie :

Rzeczoznawstwa i Doradztwa Majątkowego :

-wycena nieruchomości
-wycena maszyn urządzeń i środków transportu
-wycena przedsiębiorstw i udziałów
-wycena zasiewów,nasadzeń i inwentarza żywego
-doradztwo inwestycyjne

oraz Doradztwa Podatkowego w zakresie :

-podatku dochodowego od osób prawnych
-podatku dochodowego od osób fizycznych
-podatek od towarów i usług (VAT)
-podatku akcyzowy
-podatków i opłat lokalnych
-podatku od czynności cywilnoprawnych
-podatku od spadków i darowizn
-innych zagadnień związanych z podatkami

Sporządzane przez nas operaty szacunkowe i analizy wykorzystywane są do celów:

-regulacji stanów prawnych nieruchomości
-sprzedaży
-zabezpieczenia kredytów
-w procesach upadłościowych i naprawczych
-wyceny majątku wnoszonego do podmiotów gospodarczych
-księgowych
-uzyskania środków z funduszów Unii Europejskiej

Odbiorcami naszych opracowań i analiz były między innymi:

-Ministerstwo Skarbu Państwa
-Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
-Agencja Prywatyzacji
-Międzynarodowe Targi Poznańskie
-Spółka W.Kruk SA
-Urząd Wojewódzki w Poznaniu
-samorządy lokalne
-organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
-Banki
-podmioty zainteresowane pozyskaniem dotacji unijnych

Zapraszamy do współpracy !